Què és la CCEPC?

La Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana és una associació de caire federatiu constituïda l'any 1992 per posar en comú projectes, inquietuds i problemes dels centres i instituts d'estudis. En formen part més de 120 centres i instituts d'estudis o altres entitats similars que, d'una banda, tenen com a objectiu l'estudi, la promoció, la divulgació, la difusió i la defensa del patrimoni cultural i natural i altres temes humanístics, en l'àrea territorial on desenvolupin llur activitat, i de l'altra, utilitzen el català com a llengua d'expressió i comunicació. El nostre àmbit d'actuació són els territoris de parla catalana.

La diversitat de formes d'organització dels centres, els àmbits geogràfics d'actuació, la pluralitat d'activitats programades i la recerca generada constitueixen una extraordinària aportació a la cultura catalana. La coordinació, la potenciació i la difusió d'aquests valors, en el seu conjunt, és l'objectiu primordial de la CCEPC.

Marc legal

La CCEPC està inscrita al Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior, Grup 1, Secció 2, Número nacional 1549. Marc legal: Llei orgànica 1/2002 de 22 de març, reguladora del dret d'associació. Enllaç al text de la llei

Història de l’entitat

CCEPC
Acte de constitució de la CCEPC, Vic, 6 de juny de 1992. Foto: Josep M. Riu

La Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana (CCEPC) es va fundar el dia 6 de juny de 1992 en l'assemblea constitutiva celebrada a Vic, amb l'adhesió d'una vintena de centres d'estudis locals i comarcals d'arreu dels territoris del domini lingüístic català.

Durant la segona meitat dels anys setanta i durant tota la dècada dels anys vuitanta es van constituir un bon nombre de centres d'estudis. Cap a la segona meitat dels anys vuitanta hi havia la consciència i la necessitat d'articular propostes conjuntes, de tractar problemàtiques comunes i de crear una plataforma de coordinació. El pas definitiu per a concretar-ho es va materialitzar en el I Congrés de Centres d'Estudis de Parla Catalana, celebrat a Lleida els dies 19 i 20 d'abril de 1991. Com a resultat del congrés es va formar una comissió gestora provisional, encarregada de portar endavant el projecte de creació de la Coordinadora i la preparació dels seus estatuts que es van aprovar a l'assemblea constitutiva de Vic. Finalment, en l'assemblea de Valls del 26 de juny d'aquell mateix any, va ser elegida la primera Junta de govern de la CCEPC.

Avui, la Coordinadora ha consolidat l'organització interna, a la vegada que s'han realitzat i impulsat nombrosos projectes. En el moment de la constitució, estava formada per una vintena de centres d'estudis locals i comarcals. Actualment els centres associats sobrepassen el centenar, i procedeixen de tots els territoris de parla catalana. La majoria de centres que en formen part són associacions sorgides de la societat civil que articulen culturalment un determinat territori o un àmbit temàtic, funcionant en bona part gràcies al voluntarisme de la seva massa social, tot cercant recursos en les administracions i altres fonts de finançament. Una minoria són grans centres de caràcter oficial, dependents de governs autonòmics, diputacions, consells insulars o ajuntaments.

Els centres d'estudis dels territoris de parla catalana, amb una activitat associativa constant, realitzada amb rigor i dignitat, amb voluntat de formar una opinió pública qualificada, propicien l'estudi, la recerca, el coneixement, la divulgació i la preservació dels valors patrimonials entesos en un sentit molt ampli. Les publicacions dels centres d'estudis cobreixen la divulgació específica de cada comarca o població.

En els centres d'estudis convergeixen la recerca voluntària i acadèmica, amb el propòsit de dessacralitzar el coneixement científic per democratitzar el saber. Els centres d'estudis contribueixen a personalitzar el territori, a dotar-lo de coneixements, de crear perspectives, de propiciar propostes i de generar opinió amb el repte de construir una societat més culta.

Evolució del nombre de centres adherits

2001: 572002: 612003: 652004: 68
2005: 802006: 842007: 892008: 102
2009: 1052010: 1102011: 1162012: 119
2013: 1212014: 126  

Premi Nacional de Patrimoni Cultural 2007

El dia 24 de novembre de 2007 la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana va rebre el Premi Nacional de Patrimoni Cultural 2007. L'acte va tenir lloc al Teatre Fortuny de Reus i va ser presidit pel vicepresident de la Generalitat Josep Lluís Carod-Rovira i pel conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació Joan Manuel Tresserras. El motiu de rebre aquesta distinció va ser –tal com diu el diploma acreditatiu– "per haver aixoplugat un centenar d'entitats d'estudis locals i comarcals d'arreu de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears que s'ofereixen en tots els àmbits de les ciències i la cultura en general." Reproduïm a continuació el comunicat que va emetre en aquella ocasió el president de la CCEPC, Josep Santesmases i Ollé.

Premi Nacional de Cultura 2007
Diploma acreditatiu del premi, que va ser reproduït en facsímil per a cada centre d'estudis adherit en aquell moment, i el guardó commemoratiu, obra de Quim Tarrida (Barcelona, 1967), anomenat "Columpus", un saltamartí amb sons de cascavells.

El jurat dels Premis Nacionals de Cultura, instituïts per la Generalitat de Catalunya, va acordar atorgar el Premi Nacional de Patrimoni Cultural a la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana. És una agradable noticia que ens distingeix i ens honora, i sobretot ens esperona a continuar treballant per la cultura i la recerca a les terres de parla catalana.

Ens cal considerar el premi com un reconeixement al treball realitzat per la CCEPC durant 15 anys. Treball encaminat a crear una consciència entre els centres i instituts d'estudis de pertànyer a un col·lectiu molt ampli que en el seu conjunt fa unes remarcables aportacions a la cultura catalana.

La tasca de la CCEPC ha estat donar suport als centres, fomentar la recerca a través dels congressos, divulgar les activitats i les publicacions dels centres i instituts d'estudis, promoure el debat sobre els nostres projectes, facilitar el coneixement i l'intercanvi d'experiències, crear una xarxa important de cultura i recerca en el territori.

La implantació territorial és un dels grans valors del nostre moviment, exemplifica com ha de ser possible fer un treball digne en favor de la cultura a qualsevol punt de les terres de parla catalana, com és necessari per a una cultura petita com la nostra que tot el seu conjunt territorial s'impliqui, s'il·lusioni i se'n senti responsable.

Premi Nacional de Cultura 2007
El conseller de Cultura, Joan Manuel Tresserras, i el vicepresident del Govern, Josep Lluís Carod-Rovira, lliuren el premi al president de la CCEPC, Josep Santesmases, i als vicepresidents, Narcís Figueras i Carles Riba.

Les diverses juntes de la CCEPC han maldat per tirar endavant molts projectes esmerçant molta dedicació i molts esforços personals. De bon principi es van plantejar uns horitzons amplis, ambiciosos, un projecte de llarg recorregut. Hem avançat molt, hem construït un col·lectiu on només hi havia precioses individualitats. Hem aconseguit el reconeixement dels valors que representen els centres i instituts d'estudis, més enllà de les riques realitats locals i comarcals. S'han establert relacions fructíferes amb diverses universitats, centres de cultura i administracions públiques, que ens han permès la realització d'un bon nombre de projectes i de serveis.

La creació, l'any 2003, de l'Institut Ramon Muntaner, fundació privada dels Centres d'Estudis de Parla Catalana, entre la Generalitat de Catalunya i la CCEPC, va marcar un abans i un després. Ha significat el reconeixement per part l'administració catalana d'una realitat inqüestionable i una potenciació molt elevada de les seves possibilitats. La bona sinergia entre l'IRM i la CCEPC ha estat la peça clau per poder encaminar molts i diversos projectes que bullen a molts i diferenciats punts del territori.

El marc territorial de la cultura catalana és ampli i diferenciat, emmarcat entre diversos Estats i administracions públiques. Una coneguda complexitat. Hem procurar treballar en la més absoluta normalitat, respectant les diverses realitats socials i la rica pluralitat que ofereix el territori, sabent com és important per al conjunt cada aportació generada pels centres i instituts d'estudis, sigui quina sigui la seva situació geogràfica.

Premi Nacional de Cultura 2007
Imatge de grup de tots els premiats en l'edició 2007 dels Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

El Premi Nacional de Patrimoni Cultural s'emmarca de ple en els nostres objectius. Els centres i instituts d'estudis hem donat valor al patrimoni cultural heretat, hem impulsat el seu estudi i la seva preservació com una manera de propiciar un futur més culte, més cívic, més incardinat en els nostres espais territorials, com una base per articular noves i engrescadores propostes. El premi atorgat a la CCEPC no hauria estat possible sense l'existència dels centres i instituts d'estudis, sense la seva constant laboriositat, sense la seva il·lusió, sense l'estimació envers una cultura rica i diversa, que en la pluralitat ens la sentim nostra.

El premi, doncs, el volem compartir amb tots els centres i instituts d'estudis, especialment amb els centres adherits, amb totes les persones que formen i han format part d'aquest immens col·lectiu, amb totes les persones i institucions que d'una manera o altra han col·laborat amb la CCEPC i amb tots els membres de les juntes d'aquests 15 anys. Gràcies a tothom!

Josep Santesmases i Ollé
President de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana
Vicepresident segon de l'Institut Ramon Muntaner
31 de juliol de 2007

  Amb el suport de
Institut Ramon Muntaner Institut d'Estudis Catalans Generalitat de Catalunya Diputació de Barcelona Diputació de Girona Diputació de Lleida Diputació de Tarragona Fundació Mútua Catalana

Aquest lloc envia galetes (cookies) al vostre navegador per recollir estadístiques d'ús i funcionar correctament. Si hi continueu navegant considerem que ho accepteu. Accepto | Més informació