Nous requisits per a l’exempció de presentació de l’Impost de Societats 
Article destacat    Imprimeix

El passat 31 d’octubre es va publicar al BOE la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2016. L’article 63 de l’esmentada llei torna a modificar els requisits d’exempció de presentació de l’Impost de Societats per a les entitats parcialment exemptes no acollides a la Llei de Mecenatge. Concretament amplia a 75.000 € els ingressos anuals de l’entitat (abans 50.000 €). Aquest canvi és amb caràcter retroactiu als exercicis que comencin des de l’1 de gener de 2015. Aquest enèsim canvi no suposa un avenç molt gran, ja que segueix l’obligació de compliment dels altres dos requisits per tal de gaudir de l’exempció de la presentació de l’Impost de Societats.

En conseqüència, l’apartat 3 de l’article 123 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre de l’Impost sobre Societats queda redactada de la següent manera:

“3. Els contribuents a què es refereixen els apartats 2, 3 i 4 de l’article 9 d’aquesta Llei estan obligats a declarar la totalitat de les seves rendes, exemptes i no exemptes. No obstant això, els contribuents a què es refereix l’apartat 3 de l’article 9 d’aquesta Llei no tenen l’obligació de presentar declaració quan compleixin els requisits següents:

a) Que els seus ingressos totals no superin els 75.000 euros anuals.
b) Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes no superin els 2.000 euros anuals.
c) Que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció.”

Els ingressos exempts són aquells que provenen de la realització de l’objecte social de l’entitat que no siguin considerats una explotació econòmica (bàsicament quotes de soci, donacions i algunes subvencions).

Els ingressos no exempts sotmesos a retenció són aquells que provinguin del rendiment del patrimoni (bàsicament arrendaments i interessos bancaris).

En conseqüència, segueix la subjecció a l’impost per a les entitats que obtenen ingressos provinents de la venda d’algun bé o de la prestació d’algun servei, independentment de la seva quantia; tal com ja passava amb la llei anterior. Per tant, les participacions de loteria, l’organització d’actes, la venda de llibres o d’entrades, l’organització de visites o d’excursions, entre d’altres, són considerats ingressos no exempts a l’Impost de Societats. L’obtenció d’ingressos d’alguna d’aquestes activitats, independentment de l’import, obliga l’entitat a liquidar l’Impost de Societats.

Us recordem que els centres d’estudis adherits a la CCEPC gaudiu d’un servei de consulta a l’assessoria Talaia – Coopdemà. Contacte: Josep Padrosa. Tel. 93 264 03 56. josep@talaia.info
Publicat a Notícies
  Amb el suport de
Institut Ramon Muntaner Institut d'Estudis Catalans Generalitat de Catalunya Diputació de Barcelona Diputació de Girona Diputació de Lleida Diputació de Tarragona Fundació Mútua Catalana

Aquest lloc envia galetes (cookies) al vostre navegador per recollir estadístiques d'ús i funcionar correctament. Si hi continueu navegant considerem que ho accepteu. Accepto | Més informació