Entitats i institucions de què formem part

Institut Ramon Muntaner

Institut Ramon Muntaner. Aquesta entitat neix d'un acord entre la Generalitat de Catalunya i la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana. La seva finalitat és difondre i donar suport als projectes d'investigació i de promoció cultural dels centres i instituts d'estudis de parla catalana i a la mateixa CCEPC.

El Patronat de l'IRMU estā format per catorze patrons, set dels quals són nomenats per la Generalitat de Catalunya i els altres set, per la CCEPC. La Llei 21/2014 de 29 de setembre de 2014 del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública, i seu títol IV, capítol II, titulat “Entitats vinculades a les fundacions i associacions declarades d'utilitat pública”, article 17, s'especifica quan una entitat es considera vinculada. Segons aquestes directrius, la CCEPC és una entitat vinculada a l'IRMU.

Memorial Democràtic

Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya. És una institució pública que té per missió la recuperació, la commemoració i el foment de la memòria democràtica a Catalunya (1931-1980). Els seus estatuts nomenen literalment un representant de la CCEPC al Consell de Participació. El nostre representant és en Ramon Arnabat Mata, historiador i membre de l'Institut d'Estudis Penedesencs.

Fundació puntCAT

Fundació puntCAT. Té com a missió promoure activitats referents a la gestió i la promoció del domini .cat, emprendre accions per normalitzar l'ús del .cat de forma transversal, impulsar la identitat catalana i la normalització de l'ús del català en l'àmbit d'internet i les TIC i potenciar la societat de la informació catalanoparlant. La CCEPC forma part del Patronat de la Fundació punt.CAT (vocalia). El nostre representant és en Carles Riba Romeva, vicepresident de la CCEPC i membre del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat.

Ens de l'Associacionisme Cultural Català

Ens de l'Associacionisme Cultural Català. L'Ens, fundat el 2005, és una confederació d'entitats que aplega federacions d'associacions culturals catalanes. El seu objectiu principal és donar la major visibilitat possible, als mitjans de comunicació, a les activitats que porten a terme les federacions membres i les seves entitats federades. La CCEPC n'és federació sòcia. Els nostres representants són Josep Santesmases Ollé (president), membre del consell de redacció de la revista Canemàs, i Francesc Viso (coordinador).

Coop57

Coop57. És una cooperativa de serveis financers ètics i solidaris que té com a objectiu contribuir a la transformació social en positiu de l'economia i la societat. La seva funció principal és el finançament de projectes d'economia social i solidària a través de la intermediació financera. La CCEPC n'es sòcia des de 2012.

Consell de l'Associacionisme Cultural

Consell de l'Associacionisme Cultural. Creat el 2015, és el màxim òrgan consultiu del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya en relació amb la cultura popular, la dinamització sociocultural i l'associacionisme cultural. La CCEPC hi és representada amb una de les 32 vocalies. El nostre representant és el president, Josep Santesmases, com a vocal principal, i el nostre vicepresident segon, Narcís Figueras, n'és vocal suplent.

Compareixença al Parlament de Catalunya

Compareixença al Parlament

El dia 9 d'abril de 2008, Josep Santesmases, president de la CCEPC, i Carles Riba, vicepresident primer, efectuaven una compareixença parlamentària a la Comissió de Política Cultural del Parlament de Catalunya per exposar els objectius i el balanç de la CCEPC, com també per significar la realitat del moviment que formen els centres d'estudis, la CCEPC i l'IRM.

La compareixença va consistir en una exposició efectuada per part dels representants de la CCEPC, les intervencions dels grups polítics i una segona intervenció de Josep Santesmases i Carles Riba.

Feu clic aquí per consultar la gravació de l'acte. També la trobareu cercant amb el Google els termes "Parlament de Catalunya Santesmases".

  Amb el suport de
Institut Ramon Muntaner Institut d'Estudis Catalans Generalitat de Catalunya Diputació de Barcelona Diputació de Girona Diputació de Lleida Diputació de Tarragona Fundació Mútua Catalana

Aquest lloc envia galetes (cookies) al vostre navegador per recollir estadístiques d'ús i funcionar correctament. Si hi continueu navegant considerem que ho accepteu. Accepto | Més informació